مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

  

بیمارستان سینا همدان به عنوان یک بیمارستان درجه یک با اتکا به اصول علمی و پیشرفته پزشکی و با اجرای قوانین و مقررات متبوع به منظور تسهیل  و تسریع در خدمات رسانی و افزایش رضایتمندی بیماران ، واحدی تحت عنوان IPD در این مرکزدایر نموده است. 

 بخش IPD در طبقه دوم این مرکز در سال 1402 افتتاح گردید که بیماران اتباع خارجی کاندید جراحی چشم در این بخش بستری می گردند.

 جهت رفاه حال بیماران IPD پرستار مسلط به زبان انگلیسی تعیین شده است که در زمان بستری بیماران بر بالین ایشان حاضر می شوند.

 بعد از بستری شدن بیماران برای تسهیل در ارتباط بین آن ها و همراهانشان ،لباس هایی با رنگ خاص و دستبند های مخصوص

برای آن ها در نظر گرفته شده است تا امکان تردد ساده   تر در بیمارستان را داشته باشند و کارمندان و پرستاران بتوانند به آن ها کمک کنند.

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام