مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

فرم نظرسنجی از کارکنان 

همکار گرامی: با سلام و آرزوی سلامتی، این پرسشنامه به منظور رضایت پرسنل در حیطه های مختلف طراحی گردیده است تا شاهد ارتقاء و پیشرفت ارائه خدمات به شما همکاران گرامی باشیم . از همکاری شما سپاسگزاریم
اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام