مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

 

اطلاعات شخصی

نام :فاطمه

نام خانوادگی:اسلامی

آدرس محل کار : بیمارستان فرشچیان سینا

آدرس پست الکترونیک : 

تحصیلات

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
پزشکی دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
چشم پزشکی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 

 

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام