مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

 

 اطلاعات شخصی                                                                                                                                      

نام : سیامک                                                                                                           

نام خانوادگی : اکبرزاده                                                                                                  

آدرس محل کار : همدان -دانشکده پزشکی- بیمارستان فرشچیان

دانشیار چشم دانشگاه علوم پزشکی همدان

آدرس پست الکترونیکی :siakbarzadeh65@yahoo.com

تحصیلات

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

پزشکی

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چشم پزشکی

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فلوشیپ ویتره ورتین

فلوشیپ

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام