مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

این مرکز در سال ۱۳۰۲ و تحت سرپرستی شهرداری همدان فقط برای پذیرش بیماران روانپزشکی  تاسیس گردید و جزء یکی از اولین بیمارستانهای اختصاصی روانپزشکی کشور می باشد . از سال ۱۳۲۴ با حضور وقبول مسئولیت اداره بیمارستان  توسط پزشکی علاقمند در حوزه کاری روانپزشکی بنای بیمارستان مورد مرمت و توسعه قرار گرفت ودر سال ۱۳۳۵ طبق موافقت نامه ای بین وزارت کشور و وزارت بهداری مسئولیت بیمارستان به وزارت بهداری واگذار شد ودر آن سالها بود که رسماً به مرکز روانپزشکی بوعلی تغییر نام یافت .

این مرکز با توجه به قدمت ساختمانهای آن با طول عمر بیش از نیم قرن تا حدود سالهای ۱۳۵۰ به کار خود ادامه داد  تا اینکه زمینی همجوار بیمارستان با وسعت ۳۱۰۰۰ متر مربع خریداری واز سال ۱۳۵۲ عملیات ساخت با زیر بنای حدود ۱۶۰۰۰ متر مربع در دوطبقه با پیش بینی ۵-۴ بخش روانپزشکی با ظرفیت ۲۰۰ تخت وسایر قسمتها نظیر کاردرمانی ،روانشناسی ،گفتار درمانی واداری آغاز ودر سال ۱۳۶۴ اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در سال ۱۳۶۸ بر اساس تصمیمات متخذه سازمان منطقه ای بهداری همدان همسو با تصمیمات وزارت بهداشت مبنی بر وجود بخشهای روانپزشکی دربیمارستان عمومی جهت تغییر نگرش مردم  ، این مرکز از حالت اختصاصی خارج وتحت عنوان بیمارستان سینا با حفظ موجودیت بخشهای روانپزشکی واضافه شدن بخشهای دیگر به یک بیمارستان عمومی تبدیل شد .

در سال ۱۳۸۳ به همت خیری والامقام بنام حاج محمد علی فرشچیان با تخریب بیمارستان قدیم روانپزشکی وانضمام فضا های دیگر از جمله نقلیه دانشگاه علوم پزشکی همدان عملیات ساخت بیمارستان جدید در فضای بالغ بر ۲۱۰۰۰ متر مربع وزیر بنای ۱۱۰۰۰ متر مربع آغاز ودر اردیبهشت سال ۱۳۸۶ امتتاح گردید و به پاس خدمات این خیر محترم در این سال بیمارستان سینا به بیمارستان فرشچیان تغییر نام یافت .

در سال ۱۳۸۷ با پیگیرهای مستمر مسئولین این مرکز بخش اتاق عمل با ظرفیت ۳ اتاق عمل و واحد های جنبی ساخته و افتتاح گردید

هم اکنون این مرکز با ۱۲ بخش درمانی شامل : ( بخشهای روانپزشکی زنان و مردان ، بخش نرولوژی ، بخش  ICU   ، بخش عفونی ، بخش مسمومین ، بخش جراحی عمومی ، بخش جراحی چشم پزشکی  ، بخش اورژانس ، بخش پوست ) و واحدهای پاراکلینیکی شامل : رادیولوژی ، CT scan  ، آزمایشکاه ، سونوگرافی ، نوار مغز ، نوار عضله ، آندسکوپی ، گفتار درمانی ، ECT ، اسپیرومتری ، پاتولوژی و روانشناسی  به حیات خود ادامه میدهد .

پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام