مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

کمیته اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای با هدف پیاده سازی هر چه بهتر ارزش های متعالی انسانی رعایت واحترام به حقوق گیرندگان خدمت و افزایش میزان رضایتمندی بیماران ،همراهان ومراجعین به صورت ماهیانه با حضور اعضاء برگزار می گردد

وظایفی چند از کمیته اخلاق

-اجرای دستورالعمل های حقوق گیرندگان خدمت

-فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی واحیای فریضه نماز

-اعتلای سطح اخلاق اسلامی وانسانی در سطح کارکنان

-پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات وارزیابی رضایت گیرندگان خدمت

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام