مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

 

اطلاعات شخصی 

نام : مهدی                                                                                                         

نام خانوادگی : علیزاده

 آدرس محل کار : بیمارستان فرشچیان سینا

شماره تلفن محل کار : 08138274184

 آدرس پست الکترونیکی : mahaliz@yahoo.com

 تحصیلات

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

پزشکی

دکترای عمومی

دانشگاه شهید بهشتی

چشم پزشکی

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

قرنیه سگمان قدامی

فلوشیپ

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام