مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس

 

 اطلاعات شخصی 

نام : نوشین                                                                                                            

نام خانوادگی : بزازی                                                                                                 

آدرس محل کار : همدان، دانشکده پزشکی            

شماره تلفن محل کار بیمارستان فرشچیان

ارامگاه بوعلی ،جنب بانک کشاورزی ،ساختمان آراد ، طبقه دوم واحد 2

آدرس پست الکترونیکی : Bazzazi@umsha.ac.ir/N_bazzazi@yahoo,com    

 تحصیلات

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

پزشکی

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چشم پزشکی

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام